Sat ne dirijează pe un drum nemodernizat şi destul de găunos, în sus pe valea Cernei. Parcurgem cu grijă aproape
5 kilometri fără să ne lăsăm furaţi de peisaj: verticalele impresionante de la Bobot, cu bolovanul uriaş din albie,
cheile scurte ale Bobotului, lanţul neîntrerupt de ciuceve spectaculoase din dreapta, repezişurile cristaline ale
Cernei în stânga. După aproape 5 kilometri lunca se deschide brusc, lăsând loc între şosea şi Cerna pentru mai
multe construcţii, majoritatea forestiere. Suntem în fosta Poiană a Schitului, nume care s-a pierdut, astăzi localnicii
îi spun simplu “kilometrul 33”. Ca semn suplimentar de reper, în partea din amonte a poienii, un pod dărăpănat
trece drumul din dreapta în stânga Cernei, în sensul direcţiei de mers. Aici lăsăm maşina şi ne angajăm pe drumul
de tractor din dreapta, în dreptul celui de-al doilea grup de clădiri unde la 450 metri altitudine începe traseul nostru,
care face o serpentină largă la stânga, se întoarce pe sub abrupt, apoi urcă pe lângă apa Ogaşului Sec. Câştigăm
uşor înălţime, iar priveliştea se deschide: în spate culmile împădurite ale munţilor Cernei, iar spre amonte se ivesc
marile înălţimi din crestele Godeanului şi ale Retezatului Mic. După aproape 2,8 kilometri, la 725 m altitudine,
drumul principal începe un urcuş puternic la stânga, în serpentine, pentru a urca prin spatele ciucevelor, paralel cu valea
Cernei, până aproape de Cerna Sat. Noi vom urma drumul mai puţin umblat din dreapta (SV), 
urcând la început imperceptibil, apoi mai susţinut, pe măsură ce orizontul se redeschide în
spate, cu privelişti mai ample spre Cerna-Godeanu-Retezat. După 500 metri, drumul se
orientează la stânga, în urcuş mai susţinut, pe lângă un izvor, cale de încă aproape 500 m, apoi
virează brusc dreapta şi apoi uşor la stânga, de-a lungul unei culmi, pe care ieşim într-o poiană
cu vedere largă asupra crestei păduroase a munţilor Cernei şi a sălaşelor risipite peste tot prin
zonă. Suntem la aproape 900 m altitudine şi foarte aproape de punctul final al traseului.
Spre stânga, drumul ocoleşte obârşia adăncă a văii si urcă la creastă. O variantă se
întoarce pe partea opusă a văii şi coboară la gospodăriile temporare de sub Geanţul
Glodului. O altă bifurcaţie, păstrează curba de nivel şi iese după aproape trei ore de
mers la punctul cel mai înalt al asfaltului din DN67D. Noi ne orientăm la dreapta (V),
străbatem o geană de pădure frumoasă, apoi trei sferturi la dreapta pe o culme
frumoasă cu sălaşe, culturi modeste şi multă fâneaţă, imagine caracteristică zonei.
Spre stânga o vale seacă se ascunde adânc printre stânci verticale, iar mai încolo şirul
de geanţuri, în prim plan impresionând creasta semeaţă din geanţul Glodului.
Coborâm puţin şi apoi urcăm pe o platformă de piatră de lângă baza
Ciuceava din Faţa Fântânii - Munţii Mehedinţi
Clever Code Software 2009
Un munte pentru Dumneavoastră
Revista de turism