Izbucul Cernei - Cāmpusel
Natură, turism, autorităţi, oameni - bune şi rele
Clever Code Software 2009
Un munte pentru Dumneavoastră
Bune şi rele
Noi ne-am săturat! Ne-am săturat de indolenţă, de lipsa de civilzaţie, de dispreţul faţă de legi, de bătaia de joc a unora faţă de noi şi faţă de
Dumneavoastră, de autorităţile care nu îşi fac datoria. Şi când toate acestea pun în pericol sănătatea mediului în care vom trăi atât noi, cât şi copii
noştri, nu mai putem să închidem ochii, nu mai putem să tăcem. Şi atunci strigăm, după puterile şi priceperea noastră, pe această pagină, sau prin
adrese către autorităţi şi organizaţiile neguvernamentale care sunt angajate în lupta pentru un habitat corespunzător. Poate aude cineva. Poate că dacă
strigăm mai mulţi autoritaţile se vor strădui să aplice legea, iar cei care ne sfidează vor deveni mai temători, sau mai conştienţi, în beneficiul tuturor.
Vom semnala, însă, în aceste pagini şi aspecte pozitive pe care le vom întâlni în drumeţiile noastre.