Ciuceava din Faţa Fântânii - Munţii Mehedinţi
Clever Code Software 2009
Un munte pentru Dumneavoastră
Revista de turism
Puncte impotante GPS
Începutul traseului:
22°38'58.4880" 45°05'57.2820" 456m
Bifurcaţie Ciuceve - Cerna Sat:
22°39'29.1636" 45°05'32.2257" 725m
Bifurcaţie creastă:
22°39'21.5316" 45°04'59.4408" 888m
Ciuceava de la Faţa Fântânii:
22°38'31.5283" 45°05'21.0475" 847m
Ieşire scurtătură în valea Cernei:
22°38'12.3360" 45°05'26.3040" 448m