Scurt istoric. Vestigiile arheologice din preajmă (Silagiu) atestă existenţa
pe aceste meleaguri a triburilor geto-dace (sec VII Î.C.), iar mai apoi  existenţa
unei aşezări romane (Ahibis).  Atestările documentare sunt incerte la începutul
mileniului trecut şi sigure în secolele XIV-XV. Sat cu însemnătate redusă, se
află pe rând sub stăpânirea otomană şi habsburgică, descoperirea apelor
minerale reprezintând un moment de răscruce, atât pentru dezvoltarea
localităţii cât şi pentru deversificarea ocupaţiilor locuitorilor. Astfel în 1811
încep tratamentele balneare bazate pe apa minerală, în 1816 se captează
primele izvoare, iar în 1819 primele aşezăminte de tratament. Tot în această perioadă  
s-a început amenajarea parcului din centrul staţiunii. Ca urmare, în 1839 este declarată
staţiune balneară. La mijlocul secolului XIX staţiunea se dezvoltă, principalele ei edificii
sunt construite acum: Cazinoul, Grand Hotel, Băile calde. Apa minerală se îmbuteliază şi
se exportă, fiind premiată la expoziţii internaţionale. Începutul secolului XX înseamnă o a
doua etapă a dezvoltării staţiunii, prin reamenajarea şi extinderea bazelor de tratament,
a spaţiilor de cazare şi distracţie, staţiunea fiind deosebit de apreciată la nivel european.
Marea promenadă acoperită din lemn traforat, astăzi
lăsată în paragină, întrece prin lungime şi rivalizează
prin măiestria în execuţie cu obiectivele similare din
Karlovy Vary şi Baden-Baden. În foişoarele de lemn
din preajmă, vilegiaturişti din toată Europa  se întâlneau, sau ascultau muzică de fanfară.
Dovadă a renumelui staţiunii o dă şi vizita din anul 1898 a Împăratului Franz Joseph de
Habsburg, care a stat aici timp de 4 zile, împreună cu moştenitorul tronului, Franz
Ferdinand şi alte personalităţi ale imperiului.  În periada comunistă, staţiunea se menţine
ca principal centru de tratament din regiune, în special pentru bolile cardio-vasculare,
Buziaş fiind declarat oraş  şi staţiune balneară de interes naţional, în anul 1956.
Soarta turismului Românesc: Buziaş
Clever Code Software 2009
Un munte pentru Dumneavoastră
Revista de turism
Partea I-a, Buziaş în extrasezon
Autori: Ramona Vasilescu, Dorel Şops